Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Belangrijke telefoonnummers

Belangrijke telefoonnummers en contactinformatie:


Gemeente Arnhem: 0900 - 1809


Politie: 0900 - 8844

Wijkagent Frank Daeselaar: frankdaeselaar@politie.nl


Parkeeroverlast melden: 026-3775900 (Parkeerbedrijf Gemeente Arnhem)


Drugsoverlast melden: 026 35424299 


Afvalophaaldienst Sita: 026 4460490