Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Uitgelicht:

Start uitvoering fase 1 Groot Onderhoud Spijkerbuurt

Femmy Ronk (Groot Onderhoud Spijkerbuurt)
16 juni 2017

Medio juli start aannemer Dusseldorp Sloop, Infra en Milieutechniek uit Lichtenvoorde met de uitvoering van
fase 1 van het groot onderhoud in het Spijkerkwartier.

Binnenkort ontvangen de bewoners/bedrijven die het betreft een uitnodiging voor de inloopavond van donderdag 29 juni van 18:30 - 20:30 uur. Tijdens deze avond maakt u kennis maken met de firma Dusseldorp en laten zij u de planning en fasering zien.

Rondgang fase 2 en 3
Op 8 juni is een tweede rondgang geweest door fase 2 en 3 van het groot onderhoud. Tijdens deze rondgang hebben we buiten een inventarisatie gedaan van de knelpunten. De resultaten worden nu, voor zover mogelijk en (technisch) haalbaar, op de ontwerptekeningen verwerkt.
Ons doel is om voor de bouwvakvakantie een voorlopig ontwerp klaar te hebben.

Bij de rondgang waren aanwezig: Marjolein Homan, Berry van Welzen, Wilbert de Haan, Dick van Aken en Jolanda van Looij.

Milieukundig onderzoek fase 2 en 3 door BK Ingenieurs
BK Ingenieurs uit Arnhem zal een milieukundig onderzoek uitvoeren, dat bestaat uit een verkennend bodemonderzoek, gecombineerd met een asfalt- en constructieonderzoek in de rijbaan en het trottoir. De resultaten van de onderzoeken zijn nodig voor het ontwerp en bestek (contract). De werkzaamheden bestaan uit het verrichten van een aantal (grond)boringen. Enkele van deze boringen worden afgewerkt met een peilbuis voor grondwateronderzoek. Van de genomen monsters wordt een aantal geselecteerd en in een laboratorium geanalyseerd.

De uitvoering van het veldwerk gebeurt overdag en op werkdagen in week 26, 27 en 28. De boringen worden zo geplaatst dat u, als weggebruiker, nauwelijks hinder ondervindt (de wegen zijn gewoon begaanbaar). Alleen in de Spijkerlaan, het deel tussen de Steenstraat en Spijkerstraat, is de werkruimte beperkt en de verkeersintensiteit zo hoog dat de werkzaamheden 's avonds tussen
19:30 - 22:30 uur worden uitgevoerd. Daarbij zal de weg worden afgesloten en zetten we verkeersregelaars in. Deze werkzaamheden staan gepland op maandagavond 3 juli en dinsdagavond 4 juli

Informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u deze mailen bgbspijkerbuurt@arnhem.nl 

Reacties

Hans 16 juni 2017
Beste Femmy dit kan echt beter. Wie heeft iets aan dit bericht! Straks zitten we met een verkeersdrempel opgescheept zonder dat je dit had kunnen bevroeden! Antoon dat kan beter. Voor wie is dit bericht en wat wil je vertellen!
Bekijk al het nieuws uit je buurt »